Prosimy o zapoznanie się z komunikatem dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów, z których mogą korzystać zdający egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

egzamin pisemny egzamin praktyczny