Zamieszczone poniżej komunikaty dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie znajdują się również na tablicy przed sekretariatem oraz w zakładce komunikaty na stronie szkoły.

Pobierz komunikat – część pisemna
Pobierz komunikat – część praktyczna