Informujemy, że na stronie szkoły zamieszczono komunikat dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów, z których mogą korzystać zdający egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w nadchodzącej sesji czerwiec – lipiec 2022. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

część praktyczna
część pisemna