CKE opublikowało klucze odpowiedzi do części pisemnej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

https://cke.gov.pl/