Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  umieszczone są informacje dotyczące egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 z wyróżnieniem:

a) egzaminu maturalnego dla absolwentów liceum ogólnokształcącego od roku szkolnego 2014/2015

b) egzaminu maturalnego dla absolwentów technikum w roku szkolnym 2014/2015.

Wszelkie informacje na stronie CKE