W czasie, kiedy szkoła jest  zamknięta  można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  • drogą elektroniczną na adresy e – mail

sekretariat@elektronik.bytom.pl

dyrektor@elektronik.bytom.pl

  • telefonicznie – 793 482 170 – w sprawach bardzo ważnych
  • oraz  poprzez dziennik elektroniczny