W związku ze zmianą terminu zakończenia zajęć dydaktycznych, informuję, że dokumenty rekrutacyjne:

  • świadectwo ukończenia szkoły(podstawowej/gimnazjum)
  • wyniki egzaminu (ósmoklasisty/gimnazjalnego)
  • wniosek o przyjęcie ( o ile nie został wcześniej złożony)

można składać w sekretariacie szkoły od dnia 19 czerwca 2019r. do dnia 25 czerwca 2019r. godz.15.00