27 kwietnia 2015r. odbyła się w naszej szkole trzecia już edycja  Festiwalu Zawodów.

Tegoroczna odsłona Festiwalu była jednak odmienna od poprzednich.

Podobnie, jak w latach poprzednich  otworzyliśmy drzwi gimnazjalistom, prezentując szkołę, pracownie oraz umożliwiając udział w warsztatach zawodowych.

Bardzo dziękujemy wszystkim gimnazjalistom za odwiedziny oraz serdecznie zapraszamy do wyboru naszej szkoły jako dalszej ścieżki edukacyjnej.

Włączając się w ogólnopolskie działania związane z „Rokiem Szkoły Zawodowców”  zorganizowaliśmy atrakcyjne zajęcia dla uczniów naszej szkoły, które pozwoliły lepiej im poznać przyszły zawód.

Młodzież zamieniła lekcje na warsztaty, prelekcje i pokazy, które przeprowadzili goście z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wyższej Szkoły Technicznej z Katowic, CINIB-y, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Raciborza, Państwowej Straży Pożarnej z Bytomia oraz firmy ARPNET z Rudy Śląskiej.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik elektryk uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez dr inż. Aleksandra Bodorę, których tematem były  sterowniki PLC  oraz zajęciach prowadzonych przez dr inż. Tomasza Ruska o niezawodności, ekonomice pracy oraz planowaniu rozwoju systemu elektroenergetycznego w Polsce.

Przyszli technicy elektronicy oraz technicy telekomunikacji uczestniczyli w warsztatach Klubu Krótkofalowców, który działa w naszej szkole pod opieką Pana Jacka Kawy.

Ppł Zbigniew Dąbrowski przeprowadził zajęcia  dla uczniów kształcących się w zawodach technik awionik oraz  technik eksploatacji portów i terminali. Tematem zajęć były nowoczesne techniki stosowane w lotnictwie oraz  bezpieczeństwo.

Absolwent naszej szkoły pan Wojciech Chodacki z firmy ARPNET przeprowadził warsztaty praktyczne na temat  techniki światłowodowej w sieciach komputerowych dla przyszłych techników teleinformatyków.

Aspirant  Tomasz Kos z Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu przeprowadził instruktaż na temat procedur bezpieczeństwa i pomocy w nagłych wypadkach  dla uczniów klasy mundurowej  oraz przyszłych techników eksploatacji portów i terminali

Dla uczniów kształcących się w zawodach technik cyfrowych procesów graficznych oraz fototechnik zajęcia  przeprowadzili:  przedstawiciel Wyższej Szkoły Technicznej z Katowic prof. Waldemar Jama oraz  dr Gbriela Habrom-Rokosz z PWSZ w Raciborzu.  Tematem tych ostatnich był odcisk antropomorficzny.

Gościliśmy również Zespół Policealnych Szkół Medycznych z Bytomia, Kolegium Pracowników Społecznych z Czeladzi oraz przedstawicielki Ogólnopolskiej sieci gabinetów i salonów kosmetycznych Yasumi z Bytomia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za wiedzę i umiejętności, którymi się z nami podzielili.