Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

pobierz harmonogram