Kolejny rok z rzędu Nasi uczniowie zostali laureatami funduszu stypendialnego Gliwickiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich za wybitne osiągnięcia w nauce.
Zostali nimi Piotr Bajon oraz Jakub Kudła, uczniowie klasy 3a.

Dnia 2. grudnia 2015 r. Szkolne Koło SEP zorganizowało Galę wręczenia stypendiów, którą zaszczycił swoja obecnością Prezes oddziału dr inż. Jan Kapinos. Osobiście wręczył laureatom dyplomy oraz serdecznie pogratulował osiągnięć.

Kolejnym punktem Gali były wykłady branżowe. Pierwszy wystąpił jeden z laureatów Jakub Kudła 
z prezentacją na temat „Oświetlenia oraz programu do jego projektowania”.
Jako drugi wystąpił nasz gość dr inż. Pawła Kubka z referatem na temat: „Analizy zwiększenia zdolności przesyłowej eksploatowanych linii napowietrznych wysokiego i najwyższego napięcia”, która była przedmiotem jego rozprawy doktorskiej.

Serdecznie gratulujemy osiągnięć oraz życzymy kolejnych sukcesów.

Piotr Bajon

Jakub Kudla