Technikum nr 4 jest uniwersalną odpowiedzią na rosnące wymagania współczesnego rynku pracy. Proponujemy atrakcyjne, przyszłościowe kierunki kształcenia. Zapewniamy rzetelną, skuteczną pomoc w rozpoczęciu kolejnych etapów edukacji lub podjęciu pracy.
Szkoła kształci doskonale wykwalifikowany średni personel techniczny oraz przygotowuje uczniów do studiów na wyższych uczelniach.
 Wszelkie formalności związane z praktyką zawodową załatwiane są w szkole.

Zainteresowanym polecamy zapoznanie się z instrukcją krok po kroku, wyjaśniającą poszczególne etapy przyjmowania kandydata do szkoły.

Kierunki kształcenia:

Technik Teleinformatyk
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej klasa z innowacją pedagogiczną „Projektowanie aplikacji internetowych
Technik Awionik
Technik Elektryk klasa z innowacją pedagogiczną „Realizacja oświetlenia estrady
Technik Fotografii i multimediów klasa z innowacją pedagogiczną „Film i nowe media
Technik Lotniskowych Służb Operacyjnych

Podana w elektronicznym systemie naborowym liczebność oddziałów jest wartością orientacyjną!
W razie konieczności nastąpi dostosowanie ilości miejsc do ilości chętnych!

Pozostałe informacje dla kandydatów:

wyposażenie szkoły
osiągnięcia naszych uczniów
współpraca z innymi instytucjami
regulamin rekrutacji