Matura poprawkowa  – część pisemna 20.08.2019r.- godz.9.00

aula – matematyka, j. polski,

sala 19 – j. angielski

Część ustna – 20.08.2019r. – godz.10.30

j. polski – sala 25

j. angielski – sala 20

Na egzaminy proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości

Zdający zgłaszają się na egzamin pisemny na godzinę przed rozpoczęciem.