12 maja 2018 r. liczna grupa uczniów naszej szkoły udała się do Warszawy i wzięła udział w Paradzie Schumana, której przyświecało hasło „Europa ma znaczenie”. Po manifestacji udaliśmy się na Plac Piłsudskiego, na którym – przed Grobem Nieznanego Żołnierza – odbywały się  uroczystości upamiętniające rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie szukaliśmy miejsc związanych z akcją „Lalki” Bolesława Prusa.