Proszę zdających o zapoznanie się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

EGZAMIN – informacje o alergii

HARMONOGRAM WEJŚCIA DO SZKOŁY W DNIACH EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W SZKOLE W DNIACH EGZAMINÓW