Już jutro rozpoczynają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe/w zawodzie.

Proszę zdających o zapoznanie się z:

Życzymy wszystkim zdającym wspaniałych wyników.

Trzymamy mocno kciuki.