Uwaga, uwaga wszyscy przystępujący do egzaminu potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej 2021.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi CKE dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej styczeń – luty 2021r.

Przeprowadzanie EPKwZ EZ COVID Wytyczne Zima 2021