Listy zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz komunikat dyrektora CKE o przyborach znajdują się na tablicy przed sekretariatem.

Komunikaty o przyborach znaleźć można również na stronie dotyczącej egzaminów zawodowych.