Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe(stary egzamin) odbędzie się 15 czerwca 2015r.  o godz 12. 00.

Zdający oraz członkowie ZN zobowiązani są  do stawienia się przed salą egzaminacyjną o godz.11.00

Zdający powinni mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem.

Listy osób zdających w poszczególnych zawodach z podziałem na sale egzaminacyjne dostępne są na tablicach ogłoszeń przed pokojem nauczycielskim w budynku przy ul. Katowickiej.

 

Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe odbędzie się w dniach 16.06.2015 – 17.06. 2015r. według harmonogramu:

 

ETAP PRAKTYCZNY 16 CZERWCA 2015 R.

Zawody: technik teleinformatyk(PI1), technik cyfrowych procesów graficznych(PI2), fototechnik (prac. foto.)

1 ZMIANA  – ROZPOCZĘCIE GODZ. 9:00 ZDAJĄCY   ZGŁASZAJĄ SIĘ O GODZ. 8:00

2 ZMIANA  – ROZPOCZĘCIE GODZ. 15:00 ZDAJĄCY  ZGŁASZAJĄ SIĘ O GODZ. 14:00

ETAP PRAKTYCZNY 17 CZERWCA 2015 R.

Zawody: technik teleinformatyk(PI1), technik cyfrowych procesów graficznych(PI2),

technik elektryk, technik elektronik, technik awionik (aula)

1 ZMIANA  – ROZPOCZĘCIE GODZ. 9:00 ZDAJĄCY ZGŁASZAJĄ SIĘ O GODZ. 8:00

2 ZMIANA  – ROZPOCZĘCIE GODZ. 15:00 ZDAJĄCY ZGŁASZAJĄ SIĘ O GODZ. 14:00

 

Listy osób zdających na poszczególnych zmianach i poszczególnych salach egzaminacyjnych dostępne są na tablicach ogłoszeń przy pokoju nauczycielskim w budynku przy ul. Katowickiej.

Proszę zdających o zapoznanie się z nimi.

Wszyscy zdający oraz członkowie ZNEP zobowiązani są do stawienia się przed salą egzaminacyjną godzinę przed rozpoczęciem się egzaminu.

Zdający zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Wykaz przyborów pomocniczych, z których zdający mogą korzystać podczas etapu praktycznego znajduje się tutaj