Informacje na temat dofinansowania wypoczynku letniego.

Zarządzenie + Regulamin z_2016_022 AKTUALNY

Info. do szkół – ustalenie terminów – ferie letnie 2016

Szczegółowych informacji udziela pedagog szkolny.