W związku ze zmianą harmonogramu egzaminów zewnętrznych informuję, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych są:

8 czerwca 2020r. – egzamin maturalny z języka polskiego

9 czerwca 2020r. – egzamin maturalny z matematyki

10 czerwca 2020r. – egzamin maturalny z języka angielskiego