Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego dni 10.01.2022r. oraz 11.01.2022r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tych dniach odbywają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.