Termin składania deklaracji na sesję czerwiec-lipiec 2019 upływa 18 lutego!