Przypominamy, że 16 lutego upływa termin składania deklaracji!