Na podstawie Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek oświaty zostaje przedłużone do 26 kwietnia 2020r.  Zatem od 15.04.2020r. , czyli po zakończeniu wiosennej przerwy świątecznej kontynuujemy nauczanie na odległość.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadza nowe rozwiązania dotyczące: egzaminów zewnętrznych, rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, praktyk zawodowych.

Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej