Zapraszamy rodziców uczniów wszystkich klas na wywiadówki, które odbędą się w dniu 8 stycznia 2020. o godz.17.00.

Wszyscy nauczyciele uczący  w szkole będą dostępni w pokoju nauczycielskim  w budynku przy ul. Katowickiej 35 w godzinach 17.30 – 18.30.