17 maja 2018r. uczniowie kształcący się w zawodzie technik awionik pojechali na wycieczkę szkoleniową do  Zakładów Lotniczych MARGAŃSKI & MYSŁOWSKI. Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z zagadnieniami związanymi z projektowaniem, produkcją i certyfikowaniem konstrukcji kompozytowych. Po omówieniu zagadnień przez inżynierów Zakładów Lotniczych MARGAŃSKI & MYSŁOWSKI uczniowie zadawali pytania pogłębiające wiedzę fachową.